• <s id="q0uc2"><option id="q0uc2"><bdo id="q0uc2"></bdo></option></s>

   1. <s id="q0uc2"></s>
   2. <s id="q0uc2"><rp id="q0uc2"><bdo id="q0uc2"></bdo></rp></s>
   3. /投资者关系/财务数据

    投资者关系

    财务数据

    主要财务指标

    2019一季

    2018末期

    2018三季

    2018中期
    基本每股收益(元)0.140.380.540.50
    基本每股收益(扣除后)----
    摊薄每股收益(元)0.140.380.530.49
    每股净资产(元)8.02797.92208.00617.9872
    每股未分配利润(元)4.56014.27284.50864.4611
    每股公积金(元)1.38731.39791.34791.3413
    销售毛利率(%)38.7941.9343.9149.11
    营业利润率(%)8.406.8411.8716.09
    净利润率(%)7.194.779.7313.59
    加权净资产收益率(%)1.734.876.846.22
    流动比率2.612.512.912.82
    速动比率1.971.882.192.05
    每股经营现金流量(元)-0.03690.60080.43820.2028
    会计师事务所审计意见未审计未审计未审计未审计
    报表公布日2019-4-232019-4-232018-10-242018-8-23